Територіально-просторове планування

Комплексні дослідження території. Передпроектні пропозиції (мастерплан, концепція) створення гірськолижних зон, рекреаційних центрів, комплексів.

Матеріали є основою для розробки бізнесплану, документів на отримання земельної ділянки, проведення стратегічної екологічної оцінки (СТЕО), розробки проекту детального планування території (ДПТ), розрахунків навантаження на природне середовище, створення генплану забудови, подальших проектних і будівельних робіт, оцінки необхідних інвестицій.

 

Роботи з планування рекреаційної території включають:

  • комплексний аналіз місцевості на предмет можливості та ефективності створення і розвитку рекреаційних (гірськолижних) об’єктів;
  • спеціальні дослідження з метою оптимального використання ресурсів території, обліку й оцінки місткості територій з врахуванням допустимих навантажень на природний комплекс;
  • розробку рекомендацій з комплексного розвитку територій та інфраструктури, оптимальних розмірів капіталовкладень, мінімальних експлуатаційних витрат для отримання максимальної ефективності бізнесу;
  • комплексний аналіз природних та містобудівних умов територій потенціально придатних для зимового та літнього відпочинку;
  • проектна пропозиція планувальної структури рекреаційної території ( гірськолижної арени);
  • розробка пропозицій щодо черговості освоєння рекреаційної території;
  • підбір інформації щодо існуючого обладнання гірськолижних арен.

 

Розроблена фірмою методика планування та організації гірськолижних зон і рекреаційних об’єктів з використанням цифрових моделей, геоінформаційних технологій, фізико-географічного аналізу місцевості, аналізу містобудівельних умов та ландшафтно-планувального формування рекреаційних об’єктів дозволить полегшити та скоротити процес проектування і будівництва, успішно розпочати свій бізнес.

 

Розробка планувальних схем гірськолижних арен проводиться у відповідності до вимог Правил безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас. а також ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди.

Натурні обстеження території , планово-висотний аналіз рельєфу та розробка планувальної схеми рекреаційної території проводяться з прив’язкою до координат, тому планувальні схеми легко дозволяють ідентифікувати місце розташування проектованих об’єктів на місцевості.

 

Роботи з територіально-просторового планування провадяться в тісній співпраці з ТОВ «АКД» (м. Львів) науковцями та фахівцями Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”, географічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Наші об'єкти територіально-просторового планування

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
*Обов'язкове поле. Заповнюючи дану форму, ви погоджуєтеся з політикою обробки персональних даних