МИ ЗНАЄМО СВОЮ СПРАВУ !       МИ ВМІЄМО ЗРОБИТИ !

ПЛАНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Створення та експлуатація гірськолижних об’єктів є інвестиційно-привабливим бізнесом, який, однак, вимагає попереднього освоєння значних капіталовкладень та достатньо розвиненої інженерної інфраструктури.

В такій ситуації необхідно з самого початку уникнути суттєвих помилок некоординованого та неспланованого в містобудівельному відношенні освоєння територій, врахувати всі деталі при визначенні обсягів капіталовкладень.

Очевидною є необхідність попереднього проведення комплексних досліджень місцевості на предмет можливості та ефективності створення і розвитку гірськолижних об’єктів, спеціальних досліджень з метою максимального використання гірськолижних ресурсів території, правильного обліку й оцінки місткості територій з врахуванням допустимих навантажень на природний комплекс. Це дозволяє в подальшому комплексно розвивати територію та її інфраструктуру, знайти оптимальні розміри капіталовкладень, мінімізувати експлуатаційні витрати, підняти ефективність бізнесу.

Розроблена фірмою методика планування  та організації гірськолижних зон і рекреаційних об’єктів з використанням цифрових моделей, геоінформаційних технологій, концепції фізико-географічного аналізу місцевості, аналізу містобудівельних умов та ландшафтно-планувального формування рекреаційних об’єктів, дозволить Вам полегшити та скоротити процес проектування і будівництва, успішно розпочати свій бізнес.

Роботи з  планування рекреаційної території провадяться в тісній співпраці з науковцями та фахівцями Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”, Географічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка, Архітектурно-конструкторського бюро «АКБ Шульга».

 

РОБОТИ З  ПЛАНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТЕРИТОРІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ:

 

Комплексні дослідження території на предмет ефективності створення і розвитку рекреаційних об’єктів

 • натурні обстеження;
 • фотофіксація;
 • топогеодезичне знімання;
 • прив’язка та актуалізація топогеодезичної підоснови;
 • планово-висотний аналіз рельєфу;
 • природно-кліматичний аналіз.


Розробка планувальної схеми рекреаційної території

 • спеціальні дослідження з метою максимального використання рекреаційних ресурсів місцевості;
 • оцінка місткості гірськолижних зон з врахуванням допустимих навантажень на природний комплекс;
 • визначення місць розташування гірськолижних трас та осей канатного транспорту;
 • основні характеристики гірськолижних полів і об’єктів гірськолижного транспорту;
 • вимоги до обладнання канатного транспорту;
 • розміщення та склад осередків концентрації рекреантів;
 • структура зв’язків;
 • визначення ділянок необхідної вирубки лісу.


Аналіз містобудівельних умов формування рекреаційної території

 • природний каркас;
 • транспортно-планувальна основа;
 • функціонально-планувальна організація території;
 • загальний містобудівельний розрахунок території.


Розробка пропозицій щодо черговості освоєння рекреаційної території


Підбір інформації щодо існуючого обладнання гірськолижних зон

 

Натурні обстеження території та планово-висотний аналіз рельєфу проводяться з прив’язкою до умовних координат, тому планувальні схеми легко дозволяють ідентифікувати місце розташування проектованих об’єктів на місцевості.
Матеріали передпроектних пропозицій дозволяють в подальшому комплексно розвивати територію та її інфраструктуру, максимально використати гірськолижні ресурси, знайти оптимальні розміри капіталовкладень, мінімізувати експлуатаційні витрати, підняти ефективність бізнесу.

Професіоналізм, компетентність, досвід, іновації
м. Львів, вул. Наукова, 5-А, к. 329      Тел./Факс: +38 (032) 2976360      e-mail: horizont-al@ukr.net
© ПП Фірма «Горизонт АЛ запрограмовано на CMS TYPO3 HostPro - Кращий хостинг Дизайн: © Норма, 2009