МИ ЗНАЄМО СВОЮ СПРАВУ !       МИ ВМІЄМО ЗРОБИТИ !

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ СПОРУДЖЕНЯ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРІГ

РОБОТА ВКЛЮЧАЄ:

 • геодезичне знімання та побудову поздовжнього профілю;
 • розрахунок несучих та конструктивних елементів;
 • розставлення проміжних опор і розрахунок навантажень;
 • проект фундаментів;
 • розробку технічної та експлуатаційної документації.


Проектування підвісних канатних доріг «Горизонт АЛ» веде на піставі державної ліцензії на будівельну (проектну) діяльність, а також згідно з державними Правилами будови і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників, співрозробником яких є «Горизонт АЛ».

Використання створеної фахівцями фірми унікальної авторської САПР дозволяє суттєво прискорити проектування канатної дороги, вирішити питання механічних навантажень, мінімізувати кількість проміжних опор та оптимально їх розставити, обгрунтовано зменшити об’єм металоконструкцій та залізобетону,  вибрати найбільш ефективний варіант дороги.

Вперше в практиці розрахунку таких систем застосовано модель ланцюгової лінії, що дозволило врахувати вплив зовнішніх навантажень, які нерівномірно розподілені по довжині канату (ожеледь, вітрові навантаження, різні режими експлуатації).

На основі створеної математичної моделі розроблено потужний пакет прикладних програм Системи автоматизованого проектування (САПР) підвісних канатних доріг, який забезпечує:

 • розрахунок силових та геометричних характеристик несучого канату;
 • розрахунок металевих конструкцій проміжних опор, нижньої та верхньої станцій, фундаментів;
 • аналіз та опрацювання поздовжнього профілю, розставлення проміжних опор по довжині канатної дороги, розрахунок навантажень;
 • виведення на друк технічної документації.


На основі отриманих розрахунків проводиться проектування фундаментів проміжних опор, нижньої та верхньої станцій.

Використання створеної фахівцями фірми унікальної авторської САПР дозволяє суттєво прискорити проектування канатної дороги, вирішити питання механічних навантажень, мінімізувати кількість проміжних опор та оптимально їх розставити, обгрунтовано зменшити об’єм металоконструкцій та залізобетону,  вибрати найбільш ефективний варіант дороги.

До складу проекту спорудженя підвісної канатної дороги входить розробка технічної та експлуатаційної документації на об’єкт канатного транспорту згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників:

 • паспорт;
 • настанова з експлуатації;
 • склад комплекту запасних частин;
 • перелік інструменту та приладдя (ЗІП );
 • інша документація, передбачена технічними умовами на витяг.


Професіоналізм, компетентність, досвід, іновації
м. Львів, вул. Наукова, 5-А, к. 329      Тел./Факс: +38 (032) 2976360      e-mail: horizont-al@ukr.net
© ПП Фірма «Горизонт АЛ запрограмовано на CMS TYPO3 HostPro - Кращий хостинг Дизайн: © Норма, 2009