НАУКОВИЙ ДОРОБОК

 

Дослідна, проектна, будівельна та виробнича діяльність фірми базується на наукових роботах її провідних фахівців:

• Для проектування підвісних канатних доріг розроблено спеціальні методи розрахунку багатопрогонних статично невизначених систем. Вперше в практиці розрахунку таких систем застосовано модель ланцюгової лінії, що дозволило врахувати вплив зовнішніх навантажень, які нерівномірно розподілені по довжині канату (ожеледь, вітрові навантаження, різні режими експлуатації). На основі створеної математичної моделі розроблено пакет прикладних програм Системи автоматизованого проектування (САПР) підвісних канатних доріг.


• Для спорудження об’єктів підвісного канатного транспорту розроблено спеціальну технологію будівництва в горах, яка базується на зменшенні об'єму матеріалів, що транспортуються, усуває необхідність створення тимчасових шляхів і пошкодження трав'яного покриву. Вперше в світовій практиці будівництва канатних доріг застосовано буронабивні палі для фундаментів лінійних опор.


• Розроблена концепція фізико-географічного аналізу місцевості, ландшафтно-планувального формування рекреаційних центрів, аналізу містобудівельних умов їх формування.


• Розроблена методика планування та організації гірськолижних рекреаційних об'єктів (зон, територій, комплексів) з використанням цифрових моделей та геоінформаційних технологій

• Проведені детальні дослідження рельєфу та снігового покриття в окремих районах Українських Карпат з метою виявлення і зонування територій, які найбільш пристосовані для розвитку гірськолижного туризму і спорту. 

Науково-технічні результати робіт відображені в ряді дисертаційних робіт на здобуття вчених звань кандидата технічних наук та кандидата архітектури.

Фірма є співрозробником Правил будови і  безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для  гірськолижників, затверджених Міністерством з надзвичайних ситуацій України (Наказ №499 від 03.08.2006р.).

Фірма є колективним членом Підйомно-транспортної академії наук України (ПТАНУ), учасником багатьох вітчизняних та міжнародних виставок.

 

СПИСОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 

з/п

Назва

Автори

Джерело  

1.              

Методика расчета подвесных канатных дорог

Микольский Ю.Н.

Лавитский А.С.

Процайло М.Ф.

Промышленный транспорт, Москва: 1974, 8, c.19.

2.              

Разработка рациональных схем лыж ных подъемников в пос. Славском

Лавитский А.С.

Отчет  Львов, ЛПИ, 1972. 37

3.              

К определению усилий в упругих гибких нитях.

 

Доклады и научные сообщения Львов. политехн. ин-та.

Львов: Вища школа, 1975, N5, c.27-29.

4.              

Квазианалоговые вычислительные системы для исследования вантовых систем

Блувбанд З.М.

Лавитский А.С.

Однородные вычислительные системы и среды.

Матер.IV друк.Всесоюзн. конф., Киев, окт. 1975. Ч.2. - Киев: Наукова думка, 1975, с.107-108

5.              

Вимірювання зусиль в замкненіх гнучких нитках

Лавитській А.С.

Александренко В.Я.

Керін Є.О.

Вимірювання зусиль в замкнених гнучких нитках.

Вісник Львів. політехн. Ін-ту, N104

Деякі питання динамики машин.

Львів: Вища школа, 1976,с. 54-56.

6.              

Проектирование и сооружение канатно-буксировочных дорог

Микольский Ю.Н.

Лавитский А.С.

Лыжный спорт. М.: Физкультура и спорт, 1977,вып.1 с.69-72.

7.              

О моделировании многопролетных несущих канатов подвесных канатных дорог

Лавитский А.С.

В сб.: Перспективы комплексного освоения лесосырьевых ресурсов в северо- восточных районах Иркутской области, тяготеющих к зоне строительства БАМ.

Изд. Всесоюзн. лесопром. объед. «Иркутсклеспром», Иркутск, 1979, с. 48-54.

 

8.              

Как создавался Тростян

Лавитский А.С.

Радыгина К.И.

Техника молодежи, 1979, N 1, с.32-34

9.              

Исследование работы многопролетных канатов подвесных канатных дорог с кольцевым движением

Лавитский А.С.

Дис. канд. техн. наук: 1981. — Львов, 1980. — 175 с

10.          

Расчет несущих ка натов при помощи ЭВМ

Лавитский А.С.

Промышленный транспорт, 1981, N1, c.19-20

11.          

Фундаменты канатных дорог на буронабивных сваях

Лавитский А.С.

Промышленный транспорт, 1981, N5, c.14-15

12.          

Исследование подвесных канатных дорог с целью разработки узлов, улучшающих условия эксплуатации

 

Отчет. Львов: ЛПИ, 1982. 46

13.          

Исследование и разработка системы канатных дорог горнолыжного комплекса на Боржавском массиве в Закарпатской области

 

Отчет по теме 3384. инв.N 80075200.

Львов, 1984. 200

14.          

Бугельное устройство кольцевой канатной дороги

Лавитский А.С.

Киндрацкий Б.И.

А.с.СРСР N 1159818 МКИ В 61 В 12/12. Заявл.27.09.1983, N 3647287

Опубл. 7.06.1985,бюл.N21

15.          

Исследование и разработка рекомендаций по установке буксировочных канатных дорог в п.г.т. Славское

Лавитский А.С.

Сагайдаковский Н.Н.

Гредиль О.В.

Отчет по теме 35-20-35. Львов: ЛЛТИ, 1986. 50

16.          

Буксировочная канатная дорога

Лавитский А.С.

Сагайдаковский Н.Н.

А.с. СССР № 1695609 МКИ В 61 В 11/00. Заявл. 30.05.1988 N 44330-63/11

17.          

Практичний розрахунок стержнів на стійкість

Вронський І.Ю.

Лавитський А.С.

Лико Я.О.

Матвєєв Є.М.

Методич.вказівки і контр.завдання для самостійної роботи з опору матеріалів.

Львів.лісотехн.інт, Львів, 1990

18.          

Устройство буксировочное телескопическое

Лавитский А.С.

Рекламный проспект М.: ВДНХ СССР, 1990

19.          

Устройство буксировочное барабанное

Лавитский А.С.

Рекламный проспект М.: ВДНХ СССР, 1990

20.          

Подъемник горнолыжный буксировочный типа БКД-2

Лавитский А.С.

Рекламный проспект М.: ВДНХ СССР, 1990

21.          

Буксировочные дороги для горнолыжников

Лавитский А.С.

Промышленный транспорт, 1991, N2, c.28-30

22.          

Моделирование геометрических и силовых параметров подвесной бугельной дороги при буксировании лыжников

Лавитский А.С.

Костенко А.В.

Костырко В.С.

Львов лесотехн. инт. Львов,1991

Деп. в УкрНИИНТИ 11.07.91, N 1023-Ук91.

23.          

До проблеми створення сучасної моделі рекреаційних антропоекосистем в Українських Карпатах

Кравцов В.Л.

Лавитський А.С.

“Проблеми Гуцульщини”, матер. наук. - практ. конф., Чернівці, 27-28 травня 1993. Чернівці, 1993.

24.          

Про першочергові заходи по створенню сучасної транспортної системи гірськолижного центру с.м.т. Славське

Лавитський А.С.

Тез.доп.Міжнар. наук.-практ.конф.,

Львів, 22-24 вересня 1993. Львів, 1993, с.122-123

25.          

Екологічно чиста технологія будівництва канатних доріг в Карпатах

Лавитський А.С.

Тез.доп.Міжнар. наук. -практ.конф.,

Львів, 22-24 вересня 1993. Львів, 1993, с.121-122

26.          

Рекреаційний розвиток Українських Карпат: проблеми та шляхи їх розв’язку

Лавитський А.С.

Домарадзька Г.С.

Діло N 6, січень 1995, с.6

27.          

Розвиток рекреаційної індустрії у вільних економічних зонах

Домарадзька Г.С.

Будіщева І.О.

Лавитський А.С.

Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми економічної політики у вільних економ. зонах”. Чернівці, 4-6 квітня 1995 р. Тези доповідей. - Чернівці: ЧДУ, 1995.

28.          

Problemes sociaux et ecologiques du developpement territorial de la recreation dans les Karpates ukraines

Domoradzka G.

Iliashenko O.

Lavitsky A.

Shoulga G.

France et Ukraine Experience Scient. Et Pratique dans le Contexte du Dialogue des Cultures Nationales. 2-e Conference Intern., Dniepropetrovsk, Ukraine, 22-25 mai 1995. Thes. Dniepropetrovsk, 1995, p.61

29.          

Програма TRASA - засіб проектування підвісних канатних доріг

Лавитський А.

Костирко В.

Лавитська О.

Іщук В.

V Міжнар. наук.- практ.конф. Україномовне програмне забезпечення (Укрсофт-95). Львів, жовтень 1995.

Львів: вид-во ДУ “Львівська політехніка”, 1995,с.7-8

30.          

Recreational development of the Ukrainian Carpathians: problems and the ways to solve them

Lavitsky A.S.

Domaradzka G.S.

Proc.Int.Inst.-Assoc. Regional Ecol.Probl. Vol.3 Ways to Solve Interconnected Problems of the Natural Environment and Development of Border Terrains in Ukraine, Poland, Slovakia. Lviv,1995, pp.49-51.

31.          

Problems of recreational business formation in the Carpathians

Domaradzka G.S.

Lavitsky A.S.

Наука и предпринимательство. Матер. Междунар.симпозиума Львов,13-16 февр. 1996.-Винница-Львов, 1996, с.19.

32.          

Problems of transport infrastructure development of resort centres in the Ukrainian Carpathians

Lavitsky A.S.

Lavitska E.N.

Ishchuk V.V.

Наука и предпринимательство. Матер. Междунар.симпозиума Львов,13-16 февр. 1996.-Винница-Львов, 1996, с.20

33.          

Програма створення гірської туристичної станції у Львівській області

Лавитський А.С.

Телеп О.Л.

Матеріали ІІ Pегіональної науково-практичної Конференції “Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення”. Львів, 11-12 травня 2000 р.

34.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони в селі Майдан Дрогобицького району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шеремета А.Б.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2001. 27

35.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на г.Озірна Міжгірського району Закарпатської області

 

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шеремета А.Б.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2001. 18

36.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на схилах гори Високий Верх Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2002. 25

37.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони бази відпочинку “Захар Беркут” в с.Волосянка Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Букартик Л.А.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2003. 38

38.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони в урочищі Круг, с.Пшонець Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Співаков І.Ю.

Зарембо О.Ю.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2003. 67

39.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони біля с. Річка Міжгірського району Закарпатської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2003. 80

40.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на горі Кічера, с.Підгородці Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2003. 68

41.          

Розробка передпроектних пропозицій створення гірсько-лижної зони в с.Майдан Жовківського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Букартик Л.А.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2004. 24

42.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на схилах гір Чентиївка та Скоки біля с.Розлуч Турківського району Львівської області.

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Букартик Л.А.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2004. 32

43.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони біля с.Репинне Міжгірського району Закарпатської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2004. 60

44.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на г.Буковець, с.Тернавка Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2004. 62

45.          

Створення гірськолижного центру в селі Пилипець Міжгірського району Закарпатської області.

Передпроектні пропозиції з організації гірськолижних трас на горі Гимба

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2005. 45

46.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони в околицях села Задільське Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Круглов І.С.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2005. 72

47.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на схилах г. Менчил в околицях селища Славське, сіл Грабовець і Пшонець Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Круглов І.С.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2005. 94

48.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижної зони на хребті г.Гнилище – г.Чорна Ріпа в околицях сіл Ялинкувате, Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Круглов І.С.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2006. 89

49.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижного комплексу в с. Волосянка Сколівського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2006. 50

50.          

Правила влаштування і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижніків

(Затв. нак. Мнс України від 03.08.06,  N 499. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 28.08.2006 р. № 1014/12888)

Лавитський А.С.

Кімак Я.Я.

Пірко В.М. та інш.

Офіційний вісник МНС №35, 2006 р.

 

51.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижного комплексу в околицях с. Ясениця Замкова Старосамбірського району та с.Розлуч Турківського району Львівської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2007. 64

52.          

Передпроектні дослідження створення гірськолижного центру в околицях села Новоселиця Міжгірського району Закарпатської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Круглов І.С.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2007. 89

53.          

Загальна оцінка гірськолижного потенціалу території з розробкою концепції функціонально-планувальної структури рекреаційного району «Полонина  Руна» в околицях сіл Липовець, Лікіцари, Лумшори Перечинського району Закарпатської області.

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2007. 111

54.          

Передпроектні дослідження створення відпочинкового комплексу в с.Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2007. 68

55.          

Передпроектні дослідження створення гірськолжної зони в урочищі Квасний в с.м.т. Міжгір’я Закарпатської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2007. 50

56.          

Передпроектні пропозиції створення гірськолижних зон на схилах г. Близниця с. Кваси Рахівського району Закарпатської області

Лавитский А.С.

Телеп О.Л.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2008. 57

57.          

Облаштування гірськолижної зони з штучним покриттям в урочищі Ерней Лаз в с. Шаян Хустського району Закарпатської області

Лавитський А.С.

Семотюк В.І.

Телеп О.Л.

Шульга Г.М.

Звіт за договором. Львів: «Горизонт АЛ», 2009. 24

 

 

МИ ЗНАЄМО СВОЮ СПРАВУ! МИ ВМІЄМО ЗРОБИТИ!
м. Львів, вул. Наукова, 5-А, к. 329      Тел./Факс: +38 (032) 2976360      e-mail: horizont-al@ukr.net
© ПП Фірма «Горизонт АЛ запрограмовано на CMS TYPO3 HostPro - Кращий хостинг Дизайн: © Норма, 2009